Prijsindicatie

PC-Coach heeft een niet-commericiële opzet. De lesbedragen zijn daarom laag. Dat wil niet zeggen dat het gratis is. De lesbedragen beschouw ik als tegemoetkoming in tijd, materiaal en service.

De onderstaande tarieven gelden alleen voor deelnemers die zich niet via Cursus@Co hebben aangemeld.

Prijstabel

Deelnemers Prijs per lesuur
1 deelnemer 12 euro per 60 minuten
2 deelnemers 10 euro per 60 minuten per persoon
3 deelnemers 9 euro per 60 minuten per persoon
1 deelnemer betaald door werkgever 24 euro per 60 minuten per persoon

Meer

  • Deelnemers die een les/lessen nemen n.a.v. een door hen bij mij gevolgde cursus betalen 2 euro minder per lesuur.
  • Lessen duren, afhankelijk van de cursus anderhalf of twee uur.
  • De lessen (zowel in het kader van Cursus&Co als privé) kunnen 's ochtends, 's middags of 's avonds plaatsvinden. Daarover worden tevoren afspraken gemaakt.
  • Er is over onderwijsactiviteiten geen BTW verschuldigd.